آیا بی بی سی فارسی فیلم سیصد را از نظر تاریخی تأیید می کند؟

بی بی سی فارسی در مطلبی با عنوان پنج اشتباه تاریخی در قسمت دوم فیلم ۳۰۰ در ظاهر 5 ایراد به این فیلم گرفته است، اما چه ایراد هایی!!!!! برای مثال یکی از آنها اینچنین است: «سازندگان این فیلم یک صحنه معاشقه طولانی و عریان را در این فیلم گنجانده اند. این معاشقه کاملا ساختگی و تخیلی بین دو دشمن یعنی آرتمیس و تمیستوکل....»

مطلب بی بی سی طوری القا کرده است که تنها فیلم از نظر تاریخی همین 5 ایراد را دارد و تمام شد و رفت!! شاید بی بی سی به زبان بی زبانی می خواهد بگوید فیلم خوبی است و ما آن را خیلی دوست داریم اما 5 اشتباه کوچک هم دارد که می توانیم به بزرگی خودمان ببخشیم!!

چندی پیش این بنگاه سخن پراکنی مطلبی با عنوان صدرنشینی دومین قسمت فیلم ۳۰۰ در نخستین هفته نمایش جهانی‌اش قرار داد.

حقیقت آن است که ما باید در فیلم بگردیم و ببینیم چند مورد از نظر تاریخی قابل قبول است که به نظر می رسد حتی تعداد آن به 5 هم نمی رسد و بقیه موارد را ایراد تاریخی بدانیم.

/ 2 نظر / 38 بازدید
محسن

به عظمت ایران ، بلندى دماوند ، اصالت نوروز ، قدرت آرش ، شرافت کاوه ، غیرت بابک ، نجابت مازیار ، زیبایى شیرین ، عشق فرهاد ، شکوه جمشید ، عمر پرسپولیس ، منش کوروش،... پندارنیک ، گفتارنیک ، کردارنیک را از اهوراى پاک برایتان دراین نوروز سفید آرزو میکنم ...

م.ساغشکی

با سلام من مدتهاست دیگر به این چیزها اهمیت نمیدهم این فیلمها احمقانه شاید عده یی احمق را احمق تر کند ولی در این مظلومیت هویت ایرانی پارسی مان انگیزه پرسشگر آزادگان جهان پیش بیاید و با خود بگویند، راستی در آن منطقه چه خبرست/این پرشیای بزرگ چه بوده غرب مذبوحانه چنین دلقک بازی در میباورد؟! راستی این پارسیان که بودند؟! اری عدو شود سبب خیر من از فیلم اول تا کنون گزندی بیشتر از اقادامت پانها ضد ایرانی پارسی ستیز ندیدم در همین فیلم بیشتر یونانیها تحقیر شدند تا پارسیان بزرگرتین اعترافات در همین فیلمها بود اهانت به پیامبر اسلام نتیجه عکس داشت و باعث متحد شدن مسلمانان شد شک نکنید پای این بدخواهی شان بدست خودشان خواهند خورد.