تناقضات هرودوت درباره مدت فرمانروایی مادها

۱- هرودوت در ابتدا می نویسد :« درنبردی که در گرفت ماد ها شکست خوردند و استیلای بر آسیا را از دست دادند و سکاییان جای ایشان را گرفتند» (کتاب ۱، بند ۱۰۴)

سپس می نویسد: «سکاها مدت ۲۸ سال بر آسیا مسلط بودند و با بی رحمی و جهالتی که داشتند این منطقه را به کلی ویران کردند.»(کتاب ۱، بند ۱۰۴)

و در آخر می نویسد:«کیاکسار(هووخشتره) با دوره تسلط سکاها جمعا ۴۰ سال فرمانروایی کرده بود» (کتاب ۱، بند ۱۰۶)

پس به راحتی می توان فهمید که بر اساس تاریخ هرودوت مدت فرمانروایی کیاکسار بدون احتساب مدت تسلط سکاها ۱۲ سال هست.

 

استفاده شده از:

هرودوت. مترجم: مرتضی ثاقب فر. تاریخ هرودوت. چاپ نخست. تهران: انتشارات اساطیر، ١٣٨٩

/ 0 نظر / 23 بازدید