تنقاضات هرودوت درباره محبوبیت گئوماتا

احتمالا سخن نخست هرودوت اشتباه است. با توجه به آنکه داریوش در کتیبه بیستون اظهار می کند که «گئوماتا» که به دروغ خود را پسر کوروش خواند، در زمان فرمان روایی خود ظلم هایی روا داشته است:

مردم/سپاهیان بس از او(=گئوماتا) ترسیدند، [چون] مردم/سپاهیان بسیاری را که پیشتر بردیا را آشنا بودند(می شناختند) به کشتن داد(کشت)، بدین بهانه مردم/سپاهیان را کشتار کرد(به کشتن داد) که: «آنها مبادا مرا بشناسند که من بردیا، پسر کوروش نیستم»

کتیبه بیستون، ستون ۱، بند ۱۲

 

آنگاه من(=داریوش) پرستشگاه هایی را ساختم که گئوماتای مغ ویران کرده بود. من به مردم/سپاهیان بازگرداندم کشتزاران، چهار پایان، چاکران و خانه هایی که گئوماتای مغ از آنان ستانیده (غصب) [کرده] بود. من مردم/سپاهیان را در جای خود ایستاندم؛ پارس، هم ماد و دیگر دهیو ها را؛ درست چون که پیشتر [بود]...

کتیبه بیستون، ستون ۱، بند ۱۴

 

منابع:

هرودوت. مترجم: مرتضی ثاقب فر. تاریخ هرودوت. چاپ نخست. تهران: انتشارات اساطیر، ١٣٨٩ 

Iran Chamber Society - Histories of Herodotus

کتیبه بیستون داریوش بزرگ. مولف: داریوش اکبر زاده، با همکاری: آرزو یحیی زاده. تهران: نقش هستی، ۱۳۸۴

/ 1 نظر / 36 بازدید
ارتیاس

مدیر وبلاگ ویژگی های ظاهری نژاد اریایی دوست من تمام مطالب شما رو خوندم و کاملا علمی و منطقی و خالی از هرگونه ابهام بود به امید اینکه روزی ایرانی بدون این دروغ و افسانه های اشکار . با افتخار پیوند شدید